TOP GLOVE - LONG GLOVE - Dlouhá TOP rukavice

Product no.:
RUK2
Price excl. tax:
€80.00
Price (incl. tax):
€80.00
Description

38 cm long glove. Made from two thick layers of elk leather. This is the best selling glove we have and can be used for large hawks and large falcons as well. We make this glove for outfitters all around the world!!! Glove will serve you well for several seasons (4-5 years in single bird use), but it needs to be treated with a good leather balsam whenever it starts to feel dry. This environmentally friendly leather is made especially for us in the Czech Republic and will not chafe your skin. 

Comes with sewn-in D-ring and tassel.  Charge for a custom made glove is 10,-  EUR.

 

38 cm dlouhá rukavice, vyrobena ze dvou silných vrstev jelenní kůže. Jedná se o nejprodávanější rukavici, kterou máme a lze ji použít i pro velké jestřáby a velké sokoly. Vyrábíme tuto rukavici pro konfekce po celém světě !!!

Tato rukavice vám bude dobře sloužit několik sezón (4-5 let při použití u jediného ptáka), ale je třeba ji ošetřit dobrým koženým balzámem, kdykoli začne být povrch suchý a drsný.  Tato ekologická kůže je vyrobena speciálně pro nás v České republice a nenarušuje vaši pokožku.

Dodává se sešitým D-kroužkem a střapcem.

Poplatek za rukavice vyrobené na zakázku je 250,- Kč

 

 

Basic information
Vendor:
Stanislav Menclík
Vendor catalogue no.:
002